web test klepnutím na možnost „Webové služby“ v části Nápověda aplikace DSM.